Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ
Godło

Tu jesteś:

Strona główna Zostań bankowcem PROJEKT „ZOSTAŃ BANKOWCEM
PROJEKT „ZOSTAŃ BANKOWCEM PDF Drukuj
Wpisany przez Pawelec Elżbieta   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 16:00

Projekt „Zostań bankowcem" realizowany będzie przez Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w okresie od 7 stycznia 2016r. do 3 czerwca 2016r.

Projekt zawiera priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej, tj.:

Obszar 1. Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP.

Obszar 5. Pieniądz.

Obszar 8. Instytucje i usługi finansowe.

Realizacja projektu swoim zasięgiem obejmuje gimnazja z terenów województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej 45 uczniów Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach oraz 150 gimnazjalistów z około 50 gimnazjów z województwa świętokrzyskiego w okresie od 07.01.2016 r. do 03.06.2016 r.

Udział młodzieży w projekcie wpłynie pozytywnie na:

 zwiększenie wśród uczniów znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu funkcji

i zadań NBP, polityki pieniężnej,

 zwiększenie wśród uczniów znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu historii pieniądza, wartości i roli pieniądza, modernizacji polskich banknotów, numizmatyki,

 nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania autentyczności banknotów,

 przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji związanych z wyborem oferty bankowej.

Odbiorcami projektu są dwie grupy docelowe:

Grupa 1: 45 uczniów z klas II i III Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach.

Realizacją projektu na terenie Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach zostanie objęty jeden oddział z klas II gimnazjum (20 uczniów) i jeden oddział z klas III gimnazjum (25 uczniów). Łącznie na terenie szkoły w realizacji projektu weźmie udział 45 uczniów w okresie od 7 stycznia 2016 r. do 3 czerwca 2016 r., którzy uczestniczyli w realizacji pierwszej edycji projektu „Zostań przedsiębiorcą". Udział w projekcie „Zostań bankowcem" będzie stanowił dla młodzieży kontynuację w realizacji zagadnień z zakresu edukacji ekonomicznej

Grupa 2: 150 gimnazjalistów z około 50 gimnazjów z terenów województwa świętokrzyskiego.

Realizacją projektu zostanie objętych około 150 gimnazjalistów z około 50 gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy wezmą udział w II Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Zostań bankowcem". Konkurs ten będzie składał się z dwóch etapów: I – etap szkolny, II – etap wojewódzki. Rekrutacja uczniów do udziału w konkursie zostanie przeprowadzona na I etapie konkursu. Szkoła, która zadeklaruje chęć udziału w konkursie wytypuje trzyosobowe zespoły uczniowskie. W skład grupy może wchodzić młodzież z klas I-III gimnazjum. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku zespołów z jednej szkoły. Rekrutację uczniów do zespołów uczniowskich oraz decyzję o wytypowaniu zespołów reprezentujących daną szkołę podejmują nauczyciele – opiekunowie grup na podstawie obserwacji uczniów, ich zainteresowań i predyspozycji oraz zaangażowania

w realizację projektu.

Harmonogram realizacji projektu:

1. Inauguracja: 07.01.2016r.

Spotkanie z młodzieżą rozpoczynające realizację projektu „Zostań bankowcem". Zapoznanie uczniów klas: II i III Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach z celami projektu.

2. Organizacja II Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Zostań bankowcem": 11.01-15.01.2016r.

3. Rekrutacja zespołów uczniowskich do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Zostań bankowcem": 01.02-11.03.2016r.

4. Przeprowadzenie trzech zajęć z zakresu obliczeń bankowych dla 45 uczniów Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach: 01.02-26.02.2016r.

5. Opublikowanie listy szkół zgłoszonych do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Zostań bankowcem": 14.03-18.03.2016r.

6. Spotkanie 45 uczniów Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach z kolekcjonerem monet: 21.03.2016r.

7. Przyjmowanie prac nadsyłanych II Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny „Zostań bankowcem": 28.03-15.04.2016r.

8. Powołanie komisji konkursowej II Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Zostań bankowcem": 18.04.2016r.

9. Praca komisji konkursowej. Ocena prac nadesłanych na pierwszy etap II Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Zostań bankowcem": 29.04.2015r.

10. Przeprowadzenie trzech lekcji tematycznych z zakresu edukacji ekonomicznej dla 45 uczniów Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach: 09.05-27.05.2016r.

11. Etap drugi II Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Zostań bankowcem": 20.05.2016r.

12. Wycieczka do Muzeum im. Emeryka Hutten - Czapskiego w Krakowie: 01.06-02.06.2016r.

13. Podsumowanie realizacji projektu: 06.06.-15.06.2016r.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Koordynatorzy:

Barbara Więckowska

Beata Ogunowska

Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 16:20