Godło Polski

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
Librus
Budynek szkoły z drona w Zbludowicach
Budynek szkoły w Zbludowicach
Klasa szkolona
Zdjęcia powstańców Warszawskich
previous arrow
next arrow
PlayPause

Na zajęciach uczniowie mogli dowiedzieć się jaka jest różnica pomiędzy pogodą, a klimatem. Wyjaśnić na czym polega efekt cieplarniany, jak rozróżniać źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej, określić znaczenie działań człowieka mających na celu ochronę klimatu, wymieniać przykłady ekstremalnych zjawisk pogodowych, wymieniać przykłady działań, które mogą sami sam realizować w celu ochrony klimatu.

Justyna Kawacz-Piątek