Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ
Godło

Tu jesteś:

Strona główna Klubik Małego Mediatora
Klubik Małego Mediatora
Rozpoczynamy ideę mediacji rówieśniczych! PDF Drukuj
Wpisany przez Dorota Kozieł-Kwaśniewska   
środa, 19 listopada 2014 16:25

Tworzymy listę mediatorów szkolnych „Klubu Małego Mediatora” Szkoły im. Jana Pawła II w Zbludowicach w roku szkolnym 2014/201

Lista mediatorów szkolnych:

 1. Paweł Kwaśniewski kl. VI

 2. Monika Polak   kl. V a

 3. Paulina Kopeć   kl. V a

 4. Anna Zielińska   kl. IV

 5. Ewelina Pierścińska   kl. IV

 6. Wiktoria Graca   kl. IV

 7. Bartosz Czerw   kl. IV

  Jeżeli masz problem, czujesz się pokrzywdzony, niezrozumiany,  ktoś Ci dokucza, potrzebujesz  wsparcia i pomocy,  możesz wybrać z tej listy osobę, która Ci pomoże.  Będziecie mogli porozmawiać w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.


  Razem na pewno rozwiążemy każdy problem !

   

  Opiekun/mediator  szkolny - Elżbieta Żurek


Poprawiony: środa, 19 listopada 2014 16:39
 
„Mediacje zamiast karania” PDF Drukuj
Wpisany przez Dorota Kozieł-Kwaśniewska   
niedziela, 02 listopada 2014 17:01

Drogi uczniu !

Mediacje zamiast karania”

 

Czy wiesz, że jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole jest mediacja?

W środowisku szkolnym, gdzie uczniowie spędzają ze sobą dużo czasu, wykonując wiele zróżnicowanych zadań, nierzadko w atmosferze rywalizacji i stresu, nietrudno o sytuacje konfliktowe. Naturalny w tym wieku brak życiowego doświadczenia i trudności w kontrolowaniu reakcji mogą prowadzić do rozwiązywania sporów i konfliktów poprzez zachowania agresywne (agresja fizyczna, słowna, przeniesiona). Agresja skutkuje zazwyczaj eskalacją konfliktu, utrwalają się wrogie relacje, nierzadko w coraz szerszym gronie osób wciąganych do kłótni przez skonfliktowane strony. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera znajomość i wprowadzanie w życie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. Do jednych z nich należy mediacja.

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie, w obecności osoby trzeciej - mediatora, który jest bezstronny, neutralny i akceptowany przez strony.

Nadrzędnym celem mediacji jest udzielenie przez mediatora skonfliktowanym osobom pomocy w osiągnięciu przez nie własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia dotyczącego przedmiotu sporu. Mediacja koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na wskazaniu winnego.

Mediacja pozwala stronom na:

 • przedstawienie faktów z własnej perspektywy,
 • wyrażenie swoich uczuć,
 • współdecydowanie w swojej sprawie,
 • zamianę walki na konstruktywne działanie w kierunku rozwiązania problemu,
 • zrozumienie wyrządzonej krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie wybaczenia,
 • zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron bez narzucania rozwiązań przez inne osoby, instytucje,
 • naprawę i utrzymanie w przyszłości dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

Zasady mediacji i rola mediatora

Strony konfliktu uczestniczą w mediacji dobrowolnie, mają prawo wycofać się na każdym etapie procesu mediacyjnego. Wszystko, dzieje się podczas mediacji, jest poufne. Mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań, to strony konfliktu wypracowują własne kompromisowe porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.

Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, przestrzeganiem zasad, procedur. Stosując odpowiednie techniki mediacyjne, pomaga stronom lepiej zrozumieć istotę sporu, jego uwarunkowania, sprecyzować wzajemne oczekiwania, urealnić propozycje rozwiązania sporu, zachęcić do szukania alternatywnych rozwiązań.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?

Można je prowadzić, gdy:

 • konflikt dotyczy tylko uczniów,
 • uczestnikami mediacji są uczniowie,
 • konflikt, którego mediacja dotyczy wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.

Mediacje rówieśnicze

W ostatnich latach szczególną nadzieję wiąże się z rozpowszechnieniem idei mediacji rówieśniczych.

Kto może być mediatorem w szkole?

Nauczyciel- mediator lub mediator rówieśniczy, czyli uczeń, który: cieszący się dobrą opinią, zaufaniem kolegów i nauczycieli, odpowiedzialny, spokojnego usposobienia reprezentuje wartości respektowane przez szkołę, jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności,  a także posiada predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na innych ludzi, nie posługuje się w swoim postrzeganiu świata stereotypami, rozwiązuje spory bez przemocy, szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają.

W naszej szkole tworzy się „Klub młodego mediatora”. Będziemy pomagać porozumieć się, zażegnać spór.

Jeśli czujesz, że to właśnie Ty możesz zostać mediatorem, to zapraszamy na spotkania mediacyjne.

Poprawiony: niedziela, 02 listopada 2014 17:08
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 2 z 2