Ach kieleckie jakie cudne........ Wycieczka edukacyjno- krajoznawcza klasy II a i II b Drukuj
Wpisany przez Dorota Kozieł-Kwaśniewska   
czwartek, 16 września 2021 18:30

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest "Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne".

W dniu 15 września 2021r, uczniowie klas drugich wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce edukacyjno- krajoznawczej po Ponidziu. Celem wycieczki było poznanie piękna krajobrazu i budowy geologicznej Ponidzia oraz podziwianie roślinności kserotermicznej.

Wycieczka rozpoczęła się od wsi Wełecz, w pobliżu Buska-Zdroju, gdzie spotkaliśmy się z Panią Madzią- naszym przewodnikiem z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Krzyżanowicach Średnich. Dzięki ogromnej wiedzy naszej przewodniczki uczestnicy wycieczki poznali historię znajdującej się w lesie stuletniej sosny pospolitej z naziemnym systemem korzeniowym. Od 2002 roku to niezwykłe drzewo uznane zostało oficjalnie za pomnik przyrody. Sosna stoi w Miejscu Pamięci Narodowej – to tutaj w czasie II wojny światowej rozstrzelano ponad 200 Polaków. Spośród innych drzew wyróżnia się odsłoniętymi korzeniami, których wysokość przekracza już 3 mety. Są one pokryte korą i przypominają pnie drzew. Drzewo stoi więc jakby na nogach i stąd jest nazywane sosną kroczącą lub sosną na szczudłach. Zjawisko powstało w wyniku działalności człowieka i przyrody. Sosna rośnie na piasku, dlatego ludzie utworzyli tu wyrobisko i pozyskiwali piasek, aż poziom terenu znacznie się obniżył, odsłaniając korzenie. Również wiejący wiatr wywiewał go spod drzewa. W tym miejscu dzieci przypomniały sobie również nazwy innych drzew i krzewów rosnących w tamtejszym lesie.

Kolejnym punktem naszej wycieczki była miejscowość Gacki. Tu pani Madzia zapoznała nas z historią powstania zbiorników wodnych -"Pompa" i "Podkowa". Powstały one w połowie lat 80. XX w. w wyniku rekultywacji wyrobiska byłej kopalni gipsu "Gacki-Krzyżanowice". Największy zbiornik ze względu na swój kształt nazwany został "Podkową", ma powierzchnię około 20 ha. Drugim co do wielkości jest zbiornik "Pompa" z racji lokalizacji tam w okresie eksploatacji gipsu pomp usuwających nadmiar wód z wyrobiska, o pow. około 5 ha. Dla dzieci dużą atrakcją była możliwość zobaczenia i dotknięcia brył wapienno gipsowych napotkanych po trasie. Spotkaliśmy również barwnego motyla - rusałkę pawika i wiele innych owadów i ptaków o których opowiedziała nasza przewodniczka.

Trasę wycieczki zakończyliśmy w Krzyżanowicach Średnich, gdzie na dzieci czekały dodatkowe atrakcje- warsztaty edukacyjne podczas których dzieci układały puzzle edukacyjne i pogłębiły wiedzę o Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał w prezencie książeczkę edukacyjną. Na zakończenie naszej wycieczki czekał na wszystkich grill z pieczonymi kiełbaskami.

Dziękujemy Pani Madzi za czas spędzony wspólnie z nami i przekazanie cennej wiedzy.

Marzena Moczulska, Marta Kiełb, Anna Musiał

    Ach kieleckie jakie cudne........    Wycieczka edukacyjno- krajoznawcza klasy II a i II b    Ach kieleckie jakie cudne........    Wycieczka edukacyjno- krajoznawcza klasy II a i II b

    Ach kieleckie jakie cudne........    Wycieczka edukacyjno- krajoznawcza klasy II a i II b    Ach kieleckie jakie cudne........    Wycieczka edukacyjno- krajoznawcza klasy II a i II b    Ach kieleckie jakie cudne........    Wycieczka edukacyjno- krajoznawcza klasy II a i II b

Poprawiony: piątek, 17 września 2021 18:21