Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ
Godło

Tu jesteś:

Strona główna Historia, Patron Szkoły, Hymn Szkoły
Historia Szkoły Podstawowej w Zbludowicach PDF Drukuj
Wpisany przez Dorota Kozieł-Kwaśniewska   
środa, 14 marca 2012 20:42

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w ZBLUDOWICACH

 Do 1942 roku Zbludowice jako wieś przypisane były do obwodu szkoły w Kawczycach.  Dzieci ze Zbludowic uczęszczały do szkoły do Buska oraz na Górkę. Od 1939 roku większość dzieci chodziła do szkoły sanatoryjnej w Busku , mieszczącej się na Górce. Szkoła ta została założona w 1918 roku z inicjatywy dr. Szymona Starkiewicza, wielkiego rzecznika dziecka chorego. W maju 1942 roku, wskutek przemiany sanatorium dziecięcego na szpital wojskowy , rozwiązano szkołę na Górce. Część dzieci zaczęła wtedy uczęszczać do szkoły powszechnej w Busku. We wsi Zbludowice brakowało odpowiedniego lokalu na szkołę. Przez rok szkolny 1942/1943 dzieci w dalszym ciągu chodziły do szkoły do Buska. Z powodu trudności materialnych +- braku obuwia i odzieży oraz długiej, błotnistej drogi wiele dzieci musiało pozostać jednak w domu. Mieszkańcy wsi udali się do Pana Radcy Szkolnego Pana Hansa Pfitznera z prośbą o uruchomienie szkoły w Zbludowicach. Pan Radca prośbę potraktował przychylnie i skierował ją do rozpatrzenia do władz w Radomiu. Trzy czwarte dzieci w obowiązku szkolnym nie uczyło się.  Rodzice ogromnie odczuwali brak szkoły, zdecydowali się odebrać Spółdzielni magazyn i przeznaczyć go na szkołę.  1 grudnia 1943 roku uruchomiono  szkołę w  domu  Pana Władysława   Cieplińskiego.    Do wyremontowanej przez właściciela izby przewieziono używane ławki. Do szkoły zgłosiło się 100 dzieci. Przyjęto dzieci w wieku szkolnym w liczbie 94. Opieka szkolna zakupiła drzewo i węgiel w dostatecznej ilości na całą zimę. Lekcje trwały bez przerwy do Świąt Bożego Narodzenia. Frekwencja była dobra , ponad 90%.  Od października 1944 roku do 12 stycznia 1945 roku dzieci ze wsi Zbludowice uczyły się z dziećmi z Buska w starym budynku szkoły rolniczej. Do szkoły zgłosiło się 135 dzieci. Inspektor Szkolny Pan Massajada zezwolił na zwiększanie liczby etatów nauczycielskich. Do Zbludowic przybyła Pani Szajnocha i Pan Czajęcki. Kierownikiem szkoły była Stanisława Kuroczko. Gromada postarała się o drugi lokal. Powstała szkoła II stopnia z trzema nauczycielami. Frekwencja była dobra, dzieci uczyły się chętnie i były pilne. Wkrótce Pani Kuroczko zrzekła się funkcji kierownika szkoły i zadanie to zostało powierzone Panu Leonowi Czajęckiemu,  przeniesionemu wcześniej z Grzymały do Zbludowic na stanowisko nauczyciela.  Od października 1944 roku Szkoła Podstawowa została przeniesiona do willi Winogór  budynku dawnej szkoły rolniczej. Zajmowała ona dwie izby szkolne, które były wcześniej mieszkaniami dla nauczycieli, tj. dla Pana Czajęckiego i Pani Szajnochy. Rok szkolny 1944/45 zakończono rozdaniem świadectw przy licznie zgromadzonych rodzicach. Po brutalnych latach niewoli, terroru i prześladowań nareszcie przyszła wolność. Natychmiast przystąpiono do zmian organizacyjnych w Szkole Podstawowej w Zbludowicach. W willi „Winogór" na piętrze funkcjonowały Prywatne Gimnazjum Krawieckie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, a później Zasadnicza Szkoła Przemysłu Gastronomicznego oraz mieszkania nauczycielskie, na parterze mieściła się Szkoła Podstawowa.

W latach 1963-64 w ramach „Tysiąca Szkół na Tysiąclecie" wybudowano nowy budynek szkolny przy ulicy Świętokrzyskiej. Istniejący budynek szkoły został uroczyście oddany do użytku 15 listopada 1964 roku. Kierownik placówki Pan Leon Czajęcki prowadził szkołę siedmioklasową, w roku szkolnym 1966/67 wprowadzono do podstawówek ósmą klasę. Następnym kierownikiem szkoły był Pan Edward Pasek. W roku 1973 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, której dyrektorami byli kolejno Teresa Majewska i Kazimierz Sojka. Po  likwidacji Zbiorczych Szkół Gminnych  funkcję dyrektora  powierzono Panu Adamowi Gradzikowi.  Kolejnym  dyrektorem  Szkoły Podstawowej w Zbludowicach był Pan Władysław Czapla, który swoją funkcję sprawował w latach 1980- 2001, kiedy to odszedł na emeryturę. W czasie jego dyrektorowania do starzejącego się już budynku „tysiąclatki" dobudowano nowe skrzydło połączone ze starym budynkiem za pomocą przejścia-łącznika. W latach 2001 – 2011 dyrektorem szkoły była Pani Elżbieta Żurek. Trudne lata reformy szkolnictwa polskiego   w naszej szkole przebiegały wręcz wzorowo. W tym czasie szkoła zyskała   patrona , jakim  jest Jan Paweł II, zakupiono i  poświęcono sztandar oraz marmurową tablicę  patrona szkoły. W budynku przeprowadzono prace remontowe elewacji, łazienek, klas i sieci elektrycznej. Wyposażono szkołę w pracownię multimedialną, tablicę interaktywną oraz  w dużym pomieszczeniu wydzielono oddział przedszkolny przystosowany i wyposażony w pomoce dydaktyczne przeznaczone dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Od 1 września 2011r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach należy wraz z Gimnazjum Samorządowym w Zbludowicach do Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach, którego dyrektorem jest Pan Przemysław Nowak.

Dorota Kozieł-Kwaśniewska