Godło Polski

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
Librus
Budynek szkoły z drona w Zbludowicach
Budynek szkoły w Zbludowicach
Klasa szkolona
Zdjęcia powstańców Warszawskich
previous arrow
next arrow
PlayPause

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody to główne cele obchodów Dnia Ziemi, które obyły się 22 kwietnia 2022r.


Przed tym ważnym dniem uczniowie realizowali bloki edukacyjne jak dbać o nasze środowisko, wykonywały ubiory wiosenno – ekologiczne oraz wzięli udział w konkursie ekologicznym pod nazwą „Drugie życie butelki”. Trzecioklasiści przygotowali apel, podczas którego koleżanki i koledzy z klas młodszych mieli okazję obejrzeć inscenizację pt. „Bajka ekologiczna”, wysłuchać wierszy i piosenek na temat ochrony przyrody, segregacji odpadów oraz potrzebie czystości środowiska. Miłym akcentem obchodów były ekologiczne zagadki dla najmłodszych. Uczniowie z klas I- III wykazali się ogromną wiedzą z zakresu potrzeby dbania o całe nasze środowisko.

J. Kasza, R. Wolańska

DZZ0-3-1
DZZ0-3-2
DZZ0-3-3
DZZ0-3-4