ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKONOMICZNEJ W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ BANKOWCEM” Drukuj
Wpisany przez Pawelec Elżbieta   
poniedziałek, 29 lutego 2016 18:30

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej"

W dniach od 15 do 19 lutego 2016 r. uczniowie klasy IIIa uczestniczyli w trzech godzinach zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji ekonomicznej. Młodzież poszerzała wiadomości dotyczące zasad funkcjonowania banków, usług oferowanych przez banki, obliczania odsetek, podatków, procentu prostego, procentu składanego, lokat, podwyżek i obniżek cen. Aby lepiej zrozumieć zasady działania sektora bankowego uczniowie obejrzeli prezentację opracowaną przez NBP na temat Systemu bankowego. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące lokat bankowych, podatku VAT, obliczali odsetki zarówno w oprocentowaniu prostym jak i składanym, podwyższali i obniżali ceny produktów.

Podsumowaniem zajęć był mini konkurs klasowy, którego celem było utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcji i zadań NBP, polityki pieniężnej, działalności sektora bankowego. Lekcję poprowadziły dwie uczennice z klasy IIIa: Kinga Nowak i Kinga Kołton. Dziewczęta podzieliły klasę na pięć grup. Drużyny rywalizowały w czterech konkurencjach: quiz z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych, rebusy ekonomiczne, krzyżówka ekonomiczna, zadania dotyczące procentu prostego i składanego. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w kolejnych konkurencjach. Zwycięska drużyna w składzie: Hubert Malara, Patrycja Seweryn, Sebastian Nowak, Hubert Adamczyk, Dominika Kowalska zdobyła tytuł Młodych Ekonomistów oraz została nagrodzona celującymi ocenami cząstkowymi z matematyki. Udział młodzieży w zajęciach przyczynił się do wzrostu poziomu wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu analizowania i porównywania różnych ofert bankowych oraz korzystania z usług i praw klienta banku.

Barbara Więckowska

ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKONOMICZNEJ W RAMACH PROJEKTU  „ZOSTAŃ BANKOWCEM”ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKONOMICZNEJ W RAMACH PROJEKTU  „ZOSTAŃ BANKOWCEM”ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKONOMICZNEJ W RAMACH PROJEKTU  „ZOSTAŃ BANKOWCEM”ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKONOMICZNEJ W RAMACH PROJEKTU  „ZOSTAŃ BANKOWCEM”