Godło Polski

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
Librus
Budynek szkoły z drona w Zbludowicach
Budynek szkoły w Zbludowicach
Klasa szkolona
Zdjęcia powstańców Warszawskich
previous arrow
next arrow
PlayPause

W ramach zadania realizowanego w projekcie Złote szkoły NBP Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej przeprowadziła debatę oksfordzką, której przedmiotem była waluta narodowa, a dokładniej teza : Waluta narodowa danego kraju ma duże znaczenie dla jego gospodarki”.  Debata toczyła się pomiędzy dwiema drużynami, z których każda przygotowała bardzo przekonujące argumenty na poparcie swojego stanowiska.

Drużyna popierająca używanie waluty narodowej przekonywała m.in. , po pierwsze, własna waluta o płynnym kursie wpływa stabilizująco na gospodarkę w okresach globalnych zaburzeń ekonomicznych, a po drugie, waluta narodowa umożliwia prowadzenie polityki pieniężnej w sposób autonomiczny i dopasowany do potrzeb krajowej gospodarki. Oba te czynniki sprzyjają szybszemu rozwojowi gospodarczemu. Z kolei oponenci uważali, że dzięki wspólnej walucie w krajach wspólnoty  można łatwiej, taniej  i bezpieczniej kupować i sprzedawać towary i usługi,  łatwiej jest też prowadzić wymianę handlową z resztą świata. Podczas głosowania, przytłaczającą większością głosów, zwyciężyła drużyna zwolenników waluty narodowej. Debatę obserwował przedstawiciel NBP o/Kielce pan Łukasz Pastuszyński.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Link do relacji ze spotkania:  https://www.kizoa.com/VideoEditor/d393959611k3300623o2l1/Debata_Poznajemy_Bank_Centralny__1

20230301100521
20230301100626
20230301100633
20230301103308
20230301103314