Godło Polski

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
Librus
Budynek szkoły z drona w Zbludowicach
Budynek szkoły w Zbludowicach
Klasa szkolona
Zdjęcia powstańców Warszawskich
previous arrow
next arrow
PlayPause

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
• Poniedziałki 8.00 - 15.00
• Piątki 8.00 - 12.00

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE
(godziny dostępności nauczyciela na konsultacje dla dzieci i rodziców)
• 1. i 3. piątek miesiąca w godz. 12.00 - 13.00
• ostatnia środa miesiąca w godzinach 15.30 – 16.30

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LOGOEPYCZNYCH:

• Grupowe zajęcia logopedyczne

 

logopeda1

– zajęcia z całą grupą w oddziałach przedszkolnych 0a, 0b prowadzone wg Programu zajęć grupowych.

Głównym założeniem programu jest profilaktyka – podnoszenie poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia artykulacyjne odpowiednie do wieku dzieci.
Cele zajęć to:
- usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia, żuchwy;
- kształtowanie prawidłowej wymowy głosek syczących, szumiących, głoski r, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych;
- rozbudzanie aktywności słownej i stymulowanie umiejętności językowych;
- ćwiczenie umiejętności koncentracji uwagi;
- nauka prawidłowego oddychania , wydłużanie fazy wydechowej;
- rozwijanie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo- ruchowej;
- doskonalenie pamięci i rozwijanie wyobraźni;
- integrowanie z grupą rówieśniczą.

Ćwiczenia prowadzone w czasie zajęć:
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych – mające na celu wypracowanie sprawnych i celowych ruchów narządów artykulacyjnych;
- ćwiczenia oddechowe – mające na celu pogłębianie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, zapobieganie mówieniu na wdechu;
- ćwiczenia fonacyjne – mają na celu wypracowanie odpowiedniej melodii, intonacji, wysokości głosu;
- ćwiczenia słuchowe – mają na celu poznanie istniejących dźwięków i ich utrwalenie, różnicowanie dźwięków;
- ćwiczenia słuchu fonemowego – zdolność precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków mowy, wyodrębnianie z potoku mowy zdań, wyrazów, sylab, głosek;
- ćwiczenia dykcyjne – powtarzanie wierszyków, rymowanek, ze zwróceniem uwagi na wyraźną wymowę, odpowiednią intonację, melodię, tempo;
- ćwiczenia rytmiczne, słuchowo-rytmiczne – mają na celu wypracowanie odpowiedniego rytmu, tempa mowy;
- ćwiczenia słownikowe, językowe poszerzające zasób słownictwa (nazywanie, powtarzanie, słuchanie, rymowanie, itp.).

• Indywidualne zajęcia logopedyczne

 

logopeda2

- zajęcia w małych grupach (1 -3 osobowych) prowadzone z dziećmi zakwalifikowanymi na podstawie orzeczenia / opinii PPP/ badania logopedycznego.
Głównym celem zajęć logopedycznych jest korekcja wady wymowy/ zaburzenia mowy.
Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia z zakresu:
- usprawniania narządów mowy: języka, warg, podniebienia, żuchwy,
- ćwiczenia oddechowe,
- ćwiczenia korygujące wadę wymowy,
- ćwiczenia utrwalające korygowane głoski w izolacji, sylabach, logotomach,
- utrwalania głosek w wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos),
- utrwalania w zdaniach, wyrażeniach, wierszykach, opowiadaniu,
- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej (opowiadanie, rozmowy) .

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w wyznaczonym dniu, godzinie). Dzieci przynoszą na zajęcia zeszyt ćwiczeń , do którego wklejane są zalecenia i ćwiczenia do pracy w domu. Sukcesem terapii logopedycznej są codzienne, systematyczne ćwiczenia, utrwalające korygowane głoski. Należy zadbać o stałą porę do wykonywania ćwiczeń, ćwiczyć krótko (10 – 15 minut), ale często i systematycznie. Ćwiczenia nie mogą być dla dziecka karą, ale przyjemnością. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy potraktujmy jak zabawę w robienie „śmiesznych minek” przed lustrem, przeplatanych zabawami oddechowymi (dmuchaniem na piórka, bibułki, listki na nitce, puszczaniem baniek, itp.). Wykorzystujmy codzienne sytuacje do utrwalania słówek, zdań, wierszyków. Dbajmy również o własną wymowę - zdarza się, że dorośli mówią zbyt szybko, niewyraźnie, niedbale. Postarajmy się dawać dobry przykład, gdyż dzieci uczą się przez naśladowanie.
Logopeda Anna Musiał

„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczać każde słowo doskonale wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców.”   - Jędrzej Śniadecki