Godło Polski

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
Librus
Budynek szkoły z drona w Zbludowicach
Budynek szkoły w Zbludowicach
Klasa szkolona
Zdjęcia powstańców Warszawskich
previous arrow
next arrow
PlayPause

Do 17.01.2023r.

Wystawienie ocen śródrocznych

24.01.2023r.

Spotkania z rodzicami oddziałów przedszkolnych, klas I-III, klasy 7a, 5a

3a,3b,7a, 5a,0a        godz. 15.30-16.00 

1a,1b,2a,2b,0b           godz. 16.30-17.00

25.01.2023r. 

Spotkania z rodzicami uczniów klas 4a,4b,5b,6,7b,8a,8b,8c

4a,4b                           godz. 15:30-16:00

Przedstawienie dla rodziców uczniów klasy 4a,4b   godz. 16.00

8a,8c                            godz.16.00-16.30

8b,5b,6,7b                    godz. 17.00-17.30

25.01.2023r. 

Konsultacje dla rodziców godz. 15.30-16.30