Godło Polski

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
Librus
Budynek szkoły z drona w Zbludowicach
Budynek szkoły w Zbludowicach
Klasa szkolona
Zdjęcia powstańców Warszawskich
previous arrow
next arrow
PlayPause

W bieżącym roku szkolnym Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach jest organizatorem „I Wojewódzkiego Konkursu Zostań przedsiębiorcą", którego adresatami są gimnazjaliści z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs jest częścią projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekonomicznej realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim. Obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej, rozwijania postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Głównym celem konkursu jest:

• zwiększenie wśród uczniów znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu funkcji i zadań NBP, polityki pieniężnej,

• przygotowanie młodzieży do pełnienia przyszłych ról społecznych, przede wszystkim roli przedsiębiorcy, podatnika,

• zdobycie przez młodzież umiejętności planowania i konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów, przewidywania skutków własnych działań, gospodarowania finansami, sporządzania budżetu przedsięwzięcia.

Wszystkich gimnazjalistów i nauczycieli zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Barbara Więckowska

Beata Ogunowska