Godło Polski

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zbludowicach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach
Librus
Budynek szkoły z drona w Zbludowicach
Budynek szkoły w Zbludowicach
Klasa szkolona
Zdjęcia powstańców Warszawskich
previous arrow
next arrow
PlayPause

W dniu 23 października 2014r. uczniowie klas Ia i IIa Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju na temat: Jak założyć własną działalność gospodarczą? Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim z zakresu edukacji ekonomicznej.

Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju pod opieką Pani Teodozji Plebańczyk i Pani Małgorzaty Żebrowskiej przygotowała profesjonalne zajęcia warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warsztaty rozpoczęły się od wypełnienia przez uczniów testu z zakresu przedsiębiorczości. Następnie gimnazjaliści zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z działalnością gospodarczą, prawnymi podstawami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zakładaniem działalności gospodarczej – krok po kroku. Zdobyli praktyczne umiejętności wypełniania faktury, deklaracji PIT, wniosku CEIDG.

Oprócz informacji potrzebnych przyszłym przedsiębiorcom młodzież uzyskała wskazówki, jak być świadomymi konsumentami. Forma zajęć i zaangażowanie prowadzących zachęcała uczniów do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Podsumowaniem spotkania był quiz zawierający pytania dotyczące tematyki omawianej podczas spotkania. Najbardziej aktywni gimnazjaliści otrzymali nagrody rzeczowe przygotowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki.

Dyrekcja Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach i koordynatorzy projektu „Zostań przedsiębiorcą" składają serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Andrzejowi Bilewskiemu, Z-cy dyrektora Pani Annie Gradzik, Pani Teodozji Plebańczyk, Pani Małgorzacie Żebrowskiej oraz młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Barbara Więckowska

Beata Ogunowska

ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH ZAJĘCIA WARSZTATOWE MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU Z UCZNIAMI SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM W ZBLUDOWICACH